Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Vi värnar om miljön och våra kunder!
Miljöfrågorna är högaktuella just nu och det har de varit för oss under en lång tid. Du kan vara säker att vi gör vårt bästa för att vår miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.
Vårt miljöarbete innebär bland annat att vi alltid strävar efter att samordna våra olika transporter då det minskar avgasutsläppen och minimerar bränsleförbrukningen. Dessutom drivs våra fordon med miljöklassad diesel (miljöklass 1). Vidare försöker vi alltid att använda den senaste och miljömässigt effektivaste tekniken inom alla våra tjänsteområden. De produkter som köps in ska ha miljöanpassade förpackningar och vårt städmaterial ska vara biologiskt nedbrytbart.

Vår kvalitetspolicy är enkel:

  • Rätt transport vid rätt tillfälle och med nöjda kunder är vårt ledord.
  • Avtalade tider for hämtning, lastning och lossning ska i möjligaste mån hållas.
  • En nöjd kund återkommer!