Försäkringar

Försäkringar

Ditt bohag är försäkrat!

Det kan vara tryggt att känna till att era inventarier är försäkrade genom med marknadens bästa försäkringar. Vi följer konsumentverket och Svenska Åkeriföreningens rekommendationer enligt BOHAG 2010, Allmänna bestämmelser för bohagsflyttningar.
Ert bohag är försäkrat upp till 20 basbelopp.
Kom bara ihåg att om du packat dina saker själv är det inte alltid säkert att försäkringen gäller.
Kolla alltid med oss innan er flytt om ni har dyrare saker i ditt bohag, som konst etc.
Packar ni själva så täcker inte vår försäkring skador som uppkommit p.g.a. felaktig packning.
Viktigt är också att ni ordnat med hemförsäkring för det nya boendet innan ni flyttar in.
Läs mer om försäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Kontor

När man flyttar kontorsinventarier som kopieringsmaskiner, datorer och annan utrustning gäller det att handskas med dessa med varsam hand. Transportsäkra maskiner, plasta in datorer osv. Skulle olyckan vara framme måste försäkringsbiten fungera. Ny utrustning måste på plats för att förhindra driftsstopp.
Vi följer konsumentverket och Svenska Åkeriföreningens rekommendationer enligt Allmänna bestämmelser för bohags- och kontorsflyttningar.
Era kontorsinventarier är försäkrade upp till 30 basbelopp.
Var noga med värdering av maskiner och dyl.

Utland

Vid utlandsflyttningar gäller speciella villkor beroende på destination och transportsätt. Allmänna villkoren vid utlandsflyttningar heter Genreral Conditions. Utöver den kan vi tecka separata objekt- och fullvärdesförsäkringar. Tag kontakt med oss för mer info.